VnExpress
Background Video

1.000 người đăng ký hiến tạng sau khi bé Hải An qua đời

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia nhận được gần 1.000 đơn đăng ký hiến tạng trong 10 ngày sau câu chuyện của bé Hải An được lan tỏa.
Thời sự  12:53 - 10/3

Nguyễn Bắc

 
 
 Tags

bé Hải An

Nguyễn Hải An

hiến giác mạc

đăng kí hiến tạng

hiến tạng

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia

 
vnexpress