20 điểm cầu đường hư hỏng nặng chờ sửa chữa

Quảng TrịHuyện miền núi Hướng Hoá cần khoảng 28 tỷ đồng để khắc phục các đoạn cầu đường bị hư hỏng do mưa lũ.

Hoàng Táo

Xã hội Thứ năm, 3/10/2019, 15:13 (GMT+7)