VnExpress
Background Video

4 cầu sắt khiến cử tri TP HCM bức xúc

Cầu xuống cấp trầm trọng nhưng mãi chưa được xây mới khiến cử tri bức xúc vì "TP là đầu tàu kinh tế mà mấy cây cầu không làm nổi".
Thời sự  07:12 - 6/12/2017

Đức Huy - Khánh Hoàng  |  

 
 
 Tags

Cử tri TP HCM

Rạch Đỉa

Rạch Tôm

Rạch Dơi

Long Kiểng

TP HCM

 
vnexpress