VnExpress
Background Video

9 ngày kiến tạo bức tranh đá quý ở Bảo tháp Tây Thiên

Hơn 20 lạt ma của Truyền thừa Drukpa thuộc Phật giáo Đại thừa - Kim Cương thừa đã thay nhau kiến tạo bức tranh Madala bằng bột đá quý có đường kính 9 mét.
Thời sự  08:16 - 14/3

Nguyễn Bắc

 
 
 Tags

tranh đá quý

Madala

kỉ lục Guiness

Bảo tháp Tây Thiên

 
vnexpress