VnExpress
Background Video

Áp lực rác thải của TP HCM

Lượng chất thải ngày càng tăng trong khi chủ yếu chỉ chôn lấp, TP HCM vừa phải họp HĐND bất thường, ra hẳn nghị quyết xử lý.
Thời sự  00:00 - 15/6
 
 
 Tags

Lượng chất thải tại TP HCM

Gia tăng

Ô nhiễm môi trường

TP HCM

 
vnexpress