VnExpress
Background Video

Bắt cá bằng sào dậm trên sông ven Hà Nội

Chỉ bằng que tre dài khoảng sáu mét bên dưới căng lưới, người dân thôn Lại Thượng (Thạch Thất, Hà Nội) cứ mùa nước cạn lại rủ nhau ra sông bắt cá vui như hội.
Thời sự  13:43 - 15/11/2017

Trần Quang

 
 
 Tags

băt cá trên sông

đánh cá

người dân bắt cá

cả làng ra sông bắt cá

 
vnexpress