Bơi xuồng câu cá ngát trên sông ở miền Tây

Mỗi ngày cắm hàng trăm cần câu trên sông, nông dân Cà Mau bắt 3-7 kg cá ngát, bán được vài trăm nghìn đồng.

Hoàng Hạnh - Thanh Huyền

Xã hội Thứ ba, 19/3/2019, 13:12 (GMT+7)