VnExpress
Background Video

Cây ổi 'cười' bên lăng mộ vua Lê ở xứ Thanh

Bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ ở Lam Kinh (Thanh Hóa) có cây ổi lạ. Hễ có người gãi vào thân, cây sẽ rung bần bật như đang "cười".
Thời sự  01:00 - 14/2

Lê Hoàng  |  

 
 
 Tags

cây ổi cười

cây kỳ lạ

lăng mộ vua Lê

vua Lê Thái Tổ

Lam Kinh

Thanh Hóa

 
vnexpress