VnExpress
Background Video

Chế biến ba khía muối ở Mũi Cà Mau

Một kg ba khía tươi (hơn 30 con) sau khi muối cho ra trên 1,2 kg, được người dân Cà Mau bán với giá 70.000 đồng.
Thời sự  09:57 - 11/3

Phúc Hưng

 
 
 Tags

chế biến ba khía tươi

thành ba khía muối

ở Cà Mau

 
vnexpress