VnExpress
Background Video

Chuyên cơ đưa tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng

Tổng thống Mỹ rời Đà Nẵng, lên đường đi Hà Nội thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam. 
Thời sự  16:10 - 11/11/2017

Vũ Đoan  |  

 
 
 Tags

Tổng thống Mỹ

APEC 2017

 
vnexpress