Con đường bích họa trên thuyền thúng Quảng Nam

Sau 10 ngày thực hiện, con đường thuyền thúng tại làng bích họa Tam Thanh phục vụ festival du lịch biển Tam Kỳ 2019 đã hoàn thành.

Đắc Thành

Xã hội Thứ bảy, 15/6/2019, 15:14 (GMT+7)