Cuộc sống tạm bợ của 4.200 hộ dân trong kinh thành Huế

Các hộ dân sống trong khu di tích kinh thành Huế không được phép xây, sửa dù nhà cũ dột nát.

Võ Thạnh

Xã hội Thứ sáu, 2/11/2018, 10:36 (GMT+7)