VnExpress
Background Video

Đại sứ Mỹ lội suối vào khu bảo tồn voi

Chính phủ Mỹ đã đầu tư cho dự án Khu bảo tồn voi ở Quảng Nam 24 triệu USD, sau khi người dân tận thấy đàn voi 7 con.
Thời sự  10:55 - 8/9/2017

Nguyễn Đông

 
 
 Tags

Quảng Nam

đại sứ Mỹ

bảo tồn voi

 
vnexpress