Dân bản 25 năm bảo vệ rừng gỗ quý

70 hecta rừng của bản Ông Tú (Quảng Bình) có hàng trăm cây lim, táu… với đường kính gốc từ 0,5 đến gần 2 mét.

Nhật Quang - Hoàng Táo

Xã hội Thứ tư, 19/6/2019, 01:00 (GMT+7)