Đào lòng sông ở Quảng Trị dẫn nước về nhà máy nước sạch

Hàng chục công nhân xí nghiệp nước sạch TP Đông Hà (Quảng Trị) đào mương, đắp đập để dẫn nước về họng bơm nhà máy sản xuất nước.

Hoàng Táo

Xã hội Thứ năm, 8/8/2019, 09:51 (GMT+7)