VnExpress
Background Video

Đặt lu dưới bùn bắt cá lóc ăn Tết ở miền Tây

Giáp Tết, nước dưới các con kênh rạch bắt đầu cạn, người dân ở Cà Mau dùng lu chứa nước đặt dưới dưới bùn làm bẫy cho cá trườn vào. 
Thời sự  08:45 - 10/2

Phúc Hưng  |  

 
 
 Tags

đào hầm bắt cá đồng

ở Cà Mau

mùa khô

giáp Tết

 
vnexpress