Di tích, bảo vật quốc gia ở Huế bị bôi bẩn

Du khách dùng đá nhọn, gạch, bút xóa... viết, vẽ lên các bia đá, chuông ở chùa Thiên Mụ, Văn miếu Huế, pháo thần công...

Võ Thạnh

Xã hội Chủ nhật, 11/11/2018, 02:00 (GMT+7)