Dịch tả heo lan rộng ở các trại nuôi nhỏ lẻ Quảng Ngãi

Dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở huyện Mộ Đức, vùng nuôi heo lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi khiến hơn 1.250 con phải tiêu hủy.

Phạm Linh - Hoàng Thanh

Xã hội Thứ bảy, 20/7/2019, 07:20 (GMT+7)