VnExpress
Background Video

Đội 'hồi sinh' cây cổ thụ sau khi di dời ở Hà Nội

Hơn 100 cây cổ thụ di dời năm 2016 được chuyển về vườn ươm Đa Tốn, huyện Gia Lâm chăm sóc, đang sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống hơn 90%.
Thời sự  15:27 - 13/9/2017

Tuệ Lâm

 
 
 Tags

Đội 'hồi sinh' cây cổ thụ

Hà Nội

cây cổ thụ

chăm sóc cây

di dời cây xanh

 
vnexpress