Đồng Nai tiêu hủy 4 tấn thịt nhiễm bệnh tả heo châu Phi

Kiểm tra kho lạnh tại một công ty, cơ quan chức năng bắt ngờ phát hiện lô hàng trên nhiễm bệnh tả lợn châu Phi

Phước Tuấn - Thuỳ Ngân

Xã hội Chủ nhật, 19/5/2019, 00:00 (GMT+7)