VnExpress
Background Video

Gần 300 tấn nghêu chết trắng bờ biển Kiên Giang

Gần 300 tấn nghêu, sò và cá chết trắng bất thường kéo dài hơn 20 km dọc bờ biển từ Kiên Lương đến Hà Tiên (Kiên Giang) nhiều ngày qua.
Thời sự  05:43 - 13/5/2017

Hiếu Nguyễn

 
 
 Tags

Nghêu

cá chết bờ biển

kéo dài 20 km

Kiên Giang

nông dân

 
vnexpress