Gặt lúa đêm tránh nóng kiếm 5 triệu một tối

Người dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thuê máy gặt lúa từ 19h đến hơn 23h với giá 130.000 đồng/sào.

Đức Hùng

Xã hội Thứ năm, 25/4/2019, 15:41 (GMT+7)