VnExpress
Background Video

Hiện trạng đất quốc phòng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đất quốc phòng đang quản lý ở khu vực Tân Sơn Nhất là hơn 489 ha, bao gồm cả phía Bắc và phía Nam. 
Thời sự  00:00 - 9/8

Khánh Hoàng - Đức Huy

 
 
 Tags

quốc phòng

sân bay

Tân Sơn Nhất

quy hoạch

 
vnexpress