VnExpress
Background Video

Hồ Kẻ Gỗ mở cửa xả, nước ầm ầm đổ xuống

Hà Tĩnh mở cửa xả hồ Kẻ Gỗ sáng 12/10 để đảm bảo an toàn hồ đập trong bối cảnh áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Thời sự  10:54 - 12/10/2017

Đức Hùng  |  

 
 
 Tags

Hồ Kẻ Gỗ

xả lũ

Hà Tĩnh

nước ầm ầm đổ xuống

 
vnexpress