VnExpress
Background Video

Hoang tàn vùng sạt lở Vàm Nao

Những quán cà phê, tiệm bán xe máy, cửa hàng nội thất, tiệm vàng... thành vườn không nhà trống. Cả khu phố vắng người kể từ ngày sông Vàm Nao "nuốt chửng" 16 căn nhà.
Thời sự  10:49 - 28/4

Bá Phúc

 
 
 Tags

Hoang tàn

sạt lở

Vàm Nao

An Giang

 
vnexpress