Hơn 200 học viên bỏ trốn đã trở lại trại cai nghiện Tiền Giang

224 học viên cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang đã trở về trại sau một đêm bỏ trốn, cảnh sát đang tìm 18 người còn lại.

Hoàng Nam - Thiên Trí

Xã hội Chủ nhật, 12/8/2018, 21:52 (GMT+7)