VnExpress
Background Video

Lãnh đạo TP HCM: 'Cơ chế mới là cho cái này, siết cái kia'

Theo Chánh văn phòng TP HCM, nghị định 48 về cơ chế đặc thù cho TP với nhiều điểm "cho" nhưng cũng nhiều điểm "buộc".
Thời sự  14:02 - 16/6
 
 
 Tags

Cơ chế đặc biệt

TP HCM

Lãnh đạo TP HCM

TP HCM bất lợi hơn Hà Nội

 
vnexpress