VnExpress
Background Video

Lội bùn đào phễnh trên đầm Thị Nại

Người dân Bình Định dùng xẻng, vá... đào phễnh (loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ giống nghêu) trên đầm Thị Nại khi triều xuống, mỗi chiều kiếm khoảng 100.000 đồng.
Thời sự  00:00 - 8/8/2017

Thạch Thảo

 
 
 Tags

Lội bùn

đầm thị nãi

đào phễnh

người dân Bình Định

 
vnexpress