VnExpress
Background Video

Mẹ khóc trước bài vị con trong lễ cầu siêu liệt sĩ Gạc Ma

Dự lễ cầu siêu liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng hôm nay 13/3, bà Lê Khi Lan khóc khi đứng trước bài vị người con trai đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc 30 năm trước.
Thời sự  17:49 - 13/3

Nguyễn Đông

 
 
 Tags

Đà Nẵng

cầu siêu

liệt sĩ

Gạc Ma

hải chiến

 
vnexpress