Nghệ An hạn hán, mất nước diện rộng

Nắng nóng kéo dài khiến chết héo 143 ha chè, 12.000 ha lúa bị thiếu nước, có nơi phải đào giếng cạnh suối để lấy nước sinh hoạt. 

Bá Hậu - Văn Hải

Xã hội Thứ bảy, 29/6/2019, 23:22 (GMT+7)