VnExpress
Background Video

Người dân Nha Trang đổ xô câu cá to sau bão Damrey

Sau bão, nhiều loài cá chim, cá chẽm... từ các lồng bè tràn ra biển, nhiều ngày qua, người dân Nha Trang chen nhau trên cầu Trần Phú để câu.
Thời sự  05:59 - 12/11/2017

Xuân Ngọc  |  

 
 
 Tags

câu cá sau bão

người dân Nha Trang đổ xô đi câu cá

Nha Trang

bão Damrey

 
vnexpress