Người đàn ông 20 năm trèo cây hái me ở Ninh Thuận

Đến mùa me cho trái, ông Nguyễn Văn Hòa ở huyện Ninh Sơn mua rồi mang theo thang, móc lên cây cao 20-30 m để hái quả bán lại.

Xuân Ngọc - Thanh Huyền

Xã hội Chủ nhật, 28/4/2019, 05:46 (GMT+7)