VnExpress
Background Video

Người đàn ông nuôi ong dú bán 800.000 đồng lít mật

Từ đàn ong dú vào nhà tự nhiên, sau 10 năm, ông Nguyễn Văn Lại ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã nhân rộng ra nuôi khoảng 200 thùng ong tại nhà.
Thời sự  02:32 - 1/12/2016

Xuân Ngọc  |  

 
 
 Tags

Nuôi ong dú

người đàn ông nuôi ong

nuôi ong ở Khánh Hòa

 
vnexpress