VnExpress
Background Video

Nho Ninh Thuận chết khô, hơn trăm hộ dân mất Tết

Mưa lũ đã khiến cho hơn 1000 ha ruộng nho Ninh Thuận bị chết khô, hơn trăm hộ dân trắng tay mùa nho Tết.
Thời sự  08:30 - 10/1/2017

Tấn Quỳnh

 
 
 Tags

nho Ninh Thuận

trắng tay

người dân trắng tay vụ mùa

mất trắng vụ tết

Nho chết khô

 
vnexpress