VnExpress
Background Video

Những bà lão gần 90 tuổi múa lân ở miền Tây

Tại Bến Tre có một đội lân nữ đặc biệt mà từ người múa đầu, đuôi, người đóng vai Tề Thiên đến ông Địa đều là những phụ nữ từ 50 đến gần 90 tuổi.
Thời sự  08:00 - 12/1

Hoàng Nam

 
 
 Tags

đội lân bà ngoại miền Tây

đội lân nữ Bến Tre

cụ bà gần 90 múa lân

 
vnexpress