Nông dân Bình Thuận trồng thanh Long sạch xuất khẩu giá cao

Trước việc giá cả bất ổn vì phụ thuộc vào trị trường Trung Quốc, nhiều nông dân liên kết trồng thanh long theo GlobalGAP để xuất sang Pháp, Đức, Mỹ...

Tư Huynh - Hoàng Thanh

Xã hội Chủ nhật, 30/9/2018, 16:50 (GMT+7)