Nông dân Đồng Tháp Mười soi đèn hái bông điên điển

Long AnVới 2.000 m2 điên điển, anh Nguyễn Văn Hoài Thanh, 39 tuổi, hái mỗi đêm hơn chục ký bông, bán được trên 300.000 đồng.

Hoàng Nam - Thanh Huyền

Xã hội Thứ hai, 2/9/2019, 07:17 (GMT+7)