Nông dân miền Tây chi tiền triệu mỗi ngày thuê người buộc lúa

Gần 10.000 ha lúa hè thu sắp thu hoạch bị ngã sau bão Usagi, để máy gặt được, nông dân Tiền Giang phải thuê nhiều nhân công buộc lúa đứng lên.

Hoàng Nam - Thanh Huyền

Xã hội Thứ tư, 28/11/2018, 15:04 (GMT+7)