VnExpress
Background Video

Ông Đoàn Ngọc Hải cam kết không để cán bộ nhũng nhiễu người dân Mả Lạng

Trong buổi đối thoại thứ 2 với người dân, Phó chủ tịch quận 1 cam kết sẽ không có tiêu cực trong việc giải phóng mặt bằng.
Thời sự  20:13 - 14/7/2017
 
 
 Tags

Ông Đoàn Ngọc Hải

Quận 1

Khu Mả Lạng

Giải tỏa

 
vnexpress