VnExpress
Background Video

Ông Nguyễn Thành Phong nói quận 1 còn nôn nóng trong dẹp vỉa hè

Chủ tịch TP HCM đánh giá cách dẹp vỉa hè của quận 1 cần rút kinh nghiệm đặc biệt liên quan những cơ quan trọng yếu, ngoại giao.
Thời sự  08:14 - 15/6

Đức Huy - Thanh Huyền  |  

 
 
 Tags

Chủ tịch UBND TP HCM

Quận 1

Ông Nguyễn Thành Phong

 
vnexpress