VnExpress
Background Video

Phân biệt cá sủ vàng và cá sủ thường

Vài năm gần đây, nhiều ngư dân bắt được cá sủ thường, song nhầm là cá sủ vàng - loại có giá trị kinh tế cao.
Thời sự  01:00 - 18/2

Đức Hùng  |  

 
 
 Tags

cá sủ vàng

cách phân biệt cá sủ vàng

Hà Tĩnh

 
vnexpress