Quảng Bình mua lại điện mặt trời áp mái

Quảng BìnhCó 20 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời áp mái, sản lượng phát lên lưới là 2.300kWh.

Hoàng Táo

Xã hội Thứ tư, 25/9/2019, 16:48 (GMT+7)