Rừng sưa rộng 10 ha của người A Rem ở Quảng Bình

Người A Rem ở rẻo cao Quảng Bình trồng được gần 10 ha sưa 15 năm tuổi, mỗi cây có giá trị từ 20 triệu đồng.

Hoàng Táo

Xã hội Thứ tư, 6/3/2019, 18:59 (GMT+7)