Sò lông, ốc giạt về bãi biển Cửa Lò

Sau bão Podul, ốc và sò lông giạt vào bờ biển Cửa Lò (Nghệ An) dọc quãng đường hơn một cây số, người dân mỏi tay nhặt trong ngày 31/8.

Nguyễn Văn Hải

Xã hội Thứ bảy, 31/8/2019, 16:57 (GMT+7)