VnExpress
Background Video

Thả kiến bắt bò cạp trong hang thu tiền triệu mỗi ngày

Nghề thả kiến mụn nhọt bắt bò cạp trong hang được xem là độc đáo của nông dân huyện Định Quán, Đồng Nai. Với giá 120.000 đồng một kg bò cạp, mỗi ngày có nhiều gia đình kiếm được hơn triệu đồng.
Thời sự  00:00 - 9/1/2017

Phước Tuấn  |  

 
 
 Tags

bắt bò cạp ở Đồng Nai

kiến mụn nhọt

nghề bắt bò cạp

 
vnexpress