VnExpress
Background Video

Thu trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng cây phát lộc

Nông dân xã Minh Tân (Đông Hưng, Thái Bình) trồng cây phát lộc làm cảnh, thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi năm. 
Thời sự  00:00 - 14/11/2017

Giang Chinh  |  

 
 
 Tags

nông dân

Thái Bình

cây phát lộc

thu trăm triệu đồng

 
vnexpress