VnExpress
Background Video

Trăm người úp nơm, cất vó trong hội bắt cá ở Quảng Trị

Cả trăm người lội bùn, bắt cá tôm trong ngày hội truyền thống ở Trà Lộc (Hải Lăng, Quảng Trị).
Thời sự  11:37 - 9/9/2017

Hoàng Táo  |  

 
 
 Tags

trằm trà lộc

phá trằm

xả trằm

lễ hội

hải lăng

 
vnexpress