VnExpress
Background Video

Trắng đêm giăng lưới bắt cá trên sông Trà Khúc

Nhiều vợ chồng ở TP Quảng Ngãi giăng lưới bắt cá tại vùng nước lợ Cửa Đại, nơi sông Trà Khúc đổ ra biển, kiếm vài trăm nghìn mỗi đêm.
Thời sự  00:00 - 13/7/2017

Thạch Thảo

 
 
 Tags

giăng lưới bắt cá

giang lưới ở Cửa Đại

 
vnexpress