Tom Cruise tập 500 lần nhảy dù cho 'Mission: Impossible 7'

Tom Cruise tập 13.000 lần cảnh môtô bay, 500 lần nhảy dù cho "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One".

Giải trí Thứ sáu, 2/6/2023, 00:00 (GMT+7)