Trung Quốc chuẩn bị tàu vũ trụ chở người dự phòng

Các kỹ sư đang hoàn thiện Thần Châu 13, tàu dự phòng cho Thần Châu 12 nhằm đảm bảo an toàn cho phi hành gia khi xảy ra sự cố.

Khoa học Chủ nhật, 20/6/2021, 00:00 (GMT+7)